جدیدترین مطالب

میر عماد حسنی بزرگترین خوش نویس نستعلیق

میر عماد در سال 961 ق / 1554 چشم به جهان نمود.پدر میر عماد، ابراهیم از سادات سیفی قزوین بود.میر عماد پس از تحصیلات مقدماتی به محضر محمد حسین تبریزی راه یافت و رمز نستعلیق را از او و همچنین آثار دل انگیز پیشینیان و معاصران یادگرفت. میرعماد در آغاز …

بیشتر بخوانید »

بهترین آموزش خوشنویسی با خودکار به چپ دستها

آموزش خوشنویسی با خودکار به چپ دستها

درآموزش خوشنویسی به چپ دست ها بعضی از مربیان و مادران  با این سوال که چگونه به فرد چپ  دست خوش نویسی بیاموزیم روبرو هستند وبه طرز فکر غلطی که چپ دستان نمیتوانند خوش نویسی کنند روبرو هستند. دراین مطلب سعی داریم نحوه آموزش خوش نویسی باخودکار به چپ دستان …

بیشتر بخوانید »

آموزش ضخامت نویسی با خودکار – خط خودکاری با ضخامت

ضخامت نویسی با خودکار

این روزها خیلی از افراد تمایل دارند دست خطی خوش داشته باشند و خوش نویسی برایشان تبدیل به یک دغدغه شده و در شبکه های مختلف به دنبال آموزشی میگردند تا به آنها کمک کند خوش خط تر بنویسند . اپلیکیشن خوش نویسی طره زیر نظر برجسته ترین اساتید خوش …

بیشتر بخوانید »