خط کوفی

معرفی انواع خط کوفی به همراه تاریخچه و کاربردهای آن ها

انواع خط کوفی

نخستین شیوه از انواع خوشنویسی که قرآن با آن نوشته شد خط کوفی است که بعد از ظهور اسلام، این خط نیز همراه اسلام در ایران رواج پیدا کرد. در این مقاله قصد داریم پیدایش خط کوفی و انواع خط کوفی را مورد بررسی قرار دهیم. برای آشنایی با این …

بیشتر بخوانید »

آموزش خط کوفی

خط کوفی با خودکار

خط کوفی نام خطی از خطوط اسلامی است که منسوب به شهر کوفه بوده و گفته می‌شود که در آنجا شکل گرفته و توسعه یافته‌ است. نخستین نسخه‌های قرآن کریم نیز با این خط نوشته شده است. این خط دارای نقطه‌گذاری و اعراب است، اما در بیشتر متن هایی که …

بیشتر بخوانید »

خط کوفی تزئینی

خط کوفی تزئینی

خط کوفی تزئینی ، شیوه ای از خوش نویسی است که تنها مقید به رعایت حروف الفبا میباشد و تحت هیچ قاعده مهم و اساسی دیگری نمیباشد . خط کوفی دربیشتر اوقات به شکل پیچیده و سختی نوشته و به دنبال آن به سختی هم خوانده میشود.در خط کوفی تزیینی …

بیشتر بخوانید »

تاریخچه خط کوفی

تاریخچه خط کوفی

اولین نوع خط خوش نویسى که قرآن کریم با آن خط نوشته شده است ؛ خط کوفى میباشد. بعد از ظهور اسلام در ایران ، خط کوفی نیز به همراه سایر آداب و فرهنگ های جامعه عرب به ایران راه پیدا کرد.خط کوفی در اوایل، بی نقطه و بدون اعراب …

بیشتر بخوانید »