صفحه اصلی / آموزش خوش نویسی / آموزش خوشنویسی با خودکار / بهترین آموزش خوشنویسی با خودکار به چپ دستها
آموزش خوشنویسی با خودکار به چپ دستها

بهترین آموزش خوشنویسی با خودکار به چپ دستها

درآموزش خوشنویسی به چپ دست ها بعضی از مربیان و مادران  با این سوال که چگونه به فرد چپ  دست خوش نویسی بیاموزیم روبرو هستند وبه طرز فکر غلطی که چپ دستان نمیتوانند خوش نویسی کنند روبرو هستند. دراین مطلب سعی داریم نحوه آموزش خوش نویسی باخودکار به چپ دستان و تفاوت خوش نویسی در چپ دستان و راست دستان اشاره کنیم.

آموزش خوشنویسی باخودکار به چپ دست ها

شایان به ذکر میباشد که افراد چپ دست مقامات بالایی همانند استادی ،در حال حاضر در خوش نویسی دارند.

خوش نویسی یک هنر اکتسابی میباشد بنابراین تفاوتی بین  افراد چپ دست وراست دست وجود ندارد.

دانلود

دست ،مچ دست و کاغذ این سه را دسته بندی میکنیم ، زیرا آنها به یکدیگر نزدیک هستند: موقعیت بازو و مچ دست با چگونگی قرار گرفتن کاغذ است. در زیر شما  نظر ی را در مورد این موضوع خواهید دید:

جودی کریستینسن، خواننده و عضو معلمان دست خط  در پست خود آموزش خوش نویسی و چپ دستی می نویسد که دو راه برای نگه داشتن خودکاربرای چپ دستان وجودارد:

1.انگشتان دست خود را در اطراف قلم منحرف کنند تا تقلید زوایای نوشتاری که دست راست به دست می آید به طور طبیعی در دست چپ بدست آید.

آموزش خوش نویسی به چپ دستان چگونه میباشد.2.بدون چرخاندن و خم شدن مچ دست بنویسید.

آموزش خوش نویسی با خودکار به چپ دستانحرکت خطوط حروف در خوشنویسی باخودکار با حرکت دست راست همخوانی داردولی آموزش به چپ دست ها  کمی متفاوت است به عنوان مثال ب از سمت راست تحریر میشود  ولی برخی از کلمات خلاف حرکت دست راست دستان است مانند حرف “ح” و “ع” ولی راست دست ها بر اثر تمرین و تکرار تحریر این حرف را می آموزند و این تداخل مانع پیشرفت آنها در خوشنویسی نمیشود.

بنابر این نوع حرکت دست در تحریر حروف نمیتواند مانع آموزش چپ دستان و راست دستان بشود زیرا برخی از حروف با حرکت چپ دست ها هماهنگ و برخی دیگر با حرکت دست راست دست ها هماهنگ شده است.

در خوشنویسی برخی از کلمات از راست شروع شده و به چپ ختم میشوند و برخی دیگر از کلمات از چپ شروع شده و راست خطم خواهد شد.

درابتدا باید بانحوه درست در دست گرفتن خودکار آشنا شویم که در زیر به آن پرداخته ایم:

نحوه صحیح گرفتن خودکار چگونه است؟

آموزش درست گرفتن خودکار

گرفتن صحیح خودکار در یادگیری و آموزش خوشنویسی و زیبانویسی نقش بسیار مهمی دارد و ریشه ی بسیاری از دستخط های بد به علت عدم آگاهی و آموزش صحیح معلمین به دانش آموزان در مورد نحوه ی گرفتن صحیح خودکار یا مداد است.

در این مقاله به صورت مختصر سعی بر این است تا فرمی مناسب برای گرفتن خودکار به شما عزیزان و هنردوستان ارجمند آموزش داده شود

اولین قدم در گرفتن خودکار این است که با کدام دست راحت تر و مسلط تر میتوانیم بنویسم یا حرکات ریز و کنترلی انجام دهیم، یعنی با کنترل بهتر بتوانیم شکلی بکشیم، در نتیجه افرادی که چپ دست هستند نباید در ابتدا مجبور شوند تا با دست راست بنویسند، این امر در قدیم بسیار شایع بوده و دانش آموزان چپ دست با تنبیه معلمین و خانواده ها مجبور میشدند با دست راست بنویسند، اما خوشبختانه امروزه کمتر شاهد این امر هستیم و چپ دستان هم در نوشتن بسیار موفق شده اند.

اولین نکته در گرفتن صحیح خودکار این است که انگشت شست نباید فشار زیادی به بدنه ی خودکار وارد شود، فشار شست طوری باشد که خودکار از دست جدا نشود، و باقی فشار اضافه میباشد، پس اگر شما خوانندگان گرامیپس از نوشتن چند سطر دچار خستگی دست میشوید، احتمالا فشار اضافه به بدنه ی خودکار وارد میکنید و باید با دقت و چند دقیقه تمرکز و تمرین فشار اضافه ی شست را با کمک دست دیگر بردارید.

دانلود

اگرخط هایی که شما به صورت روزمره مینویسید ضخامتی بیشتر از بقیه داشته باشد، احتمالا فشار انگشت شست شما زیاد امیباشد.

نکته ی بعدی دقت به حرکت طبیعی مفاصل دست است:

هر مفصلی در بدن در یک جهت های خاصی میتواند حرکت کند و ما نباید در خلاف جهت حرکت عادی مفاصل به آنها فشار وارد کنیم ، چون در دراز مدت باعث آسیب مفاصل و تغییر فرم حرکتی آنها میشویم.

حالت انگشتان دست همانطور که در عکس مشاهده میفرمایید ، باید به صورت طبیعی باشد و هیچگونه فشاری در فرم انگشتان دیده نشود و انگشتان برعکس خم نشوند به خصوص انگشت اشاره

برای صافتر شدن خط و جلوگیری از لرزش دست هنگام نوشتن های دقیق مثل خوشنویسی، خودکار شما نیاز به یک انگشت تکیه گاه دارد، یعنی روی نوک انگشت وسط قرار بگیرد و خود انگشت سوم حتما روی کاغذ باشد تا انگشت تکیه گاه ما خود دچار لرزش نباشد، به فرم انگشت سوم در عکس دقت بفرمایید، خود انگشت روی کاغذ است و خودکار روی نوک آن قرار گرفته است.

بدنه ی خودکار با دو انگشت اشاره و شست گرفته شود.

انگشت کوچک و انگشت دوم هم با حالتی خم روی کاغذ قرار بگیرند.

پایین خودکار ترجیحا روی گوشت کنار ناخن انگشت سوم قرار بگیرد یا افرادی که انگشتان کشیده تری دارند، میتوانند روی ناخن انگشت سوم قرار بدهند، اگر به حالت دوم بگیرید و نوک خودکار را روی ناخن انگشت سوم قرار بدهید، در طولانی مدت باعث میشود کنار ناخن انگشت سوم شما پینه ببندد، پس ترجیحا حالت اول را بگیرید و نوک خودکار را روی گوشت کنار ناخن انگشت سوم قراردهید.

بالای خودکار روی بالاترین مفصل انگشت اشاره قرار بگیرد و در قسمت نرمی بین انگشت اشاره و انگشت شست نباشد

شیب خودکار ۵۰ الی ۶۰ درجه باشد تا گوی نوک خودکار به درستی بر روی کاغذبه راحتی بغلتد و جوهر مناسبی را برکاغذ باقی مانده باشد، اگر شیب خودکار کم باشد، جوهر به درستی انتقال پیدا نمیکند و با مشکل روبرو میشوید.

مفصل انگشت شست به صورت نود درجه خم شود و نوک انگشت روی خودکار قرار بگیردکه این یکی از مهمترین آموزش های خوش نویسی است.

خودکار را از جایی بگیرید که نوک خودکار روی کاغذ قرار بگیرد، یعنی یک کودک مداد را مثلا از فاصله ی ۱ سانتی متری سر مداد باید در انگشتان بگیرند ، اما یک مرد بزرگسال در حدود ۲.۵ الی ۳ سانتی متری نوک خودکار باید خودکار را در انگشتان خود بگیرند

با توجه به این موضوع که شما چقدر خودکار را متفاوت میگیرید، ممکن است از حدود ۱۰ دقیقه تمرین الی ۱ هفته تمرین نیاز داشته باشید تا خودکار را به صورت صحیح بتوانید در دستانتان بگیرید و کنترل مناسبی روی حرکات خودکار پیدا کنید

عجله نکنید و با آرامش و صبر، روزانه کمی تمرین بفرمایید

این شکل استاندارد گرفتن خودکار هست و با توجه به امتحان روی چنیدن هزار هنرجو و نتایج و پیشرفت خط آنها، به همه ی عزیزان توصیهمیشود.

مطمئنا با گرفتن صحیح خودکار، خط شما روانتر و زیباتر خواهد شد و دچار خستگی دست میشوید.

در ادامه آموزش خوش نویسی و  تحریر حروف در این جلسه به آموزش تحریر حرف “و” و “ی” میپردازیم .

آموزش خوش نویسی به چپ دستها

آموزش خوش نویسی باخودکاربه چپ دست ها،  تحریر حرف “و”

آموزش حرف و

حرف واو از جمله حروف خرد به حساب می آید.

شبیه دال می باشد.

ارتفاع و دونقطه است و با یک حرکت نوشته می شود. و تنها به آخر کلمه یا اتصال می چسبد.

واو به کشیدهانمی چسبد.

آموزش نوشتن وبرای چپ دستان

آموزش خوش نویسی باخودکار، تحریر حرف “ی”

آموزش حرف ی به چپ دستان

ی از حروف مدور می باشد.باسه حرکت نوشته می شود. ارتفاع آن پنج نقطه و دارای دوشکل عادی و معکوس است. حرف ی در ابتدا ومیان کلمه شبیه اشکال ب نوشته می شود.

ی در ابتدا و میان کلمه یا اتصال :

آموزش حرف ی

تحریر حرف ی در وسط کلمه

آموزش حرف ی

ی آخر: ی در پایان کلمه یا اتصال به دو صورت عادی ومعکوس نوشته می شود. ابتدای ی معکوس شبیه ر است که به کشیده ی آن می چسبد.

آموزش حرف ی

torreh cta

download

5/5 ( 2 نظر )

درباره kyousefi

2 نظرات

 1. سلام
  کارتون عالیه، در اینستا دنبال میکنم شمارو،خطاطی رو دوست دارم ولی به دلایلی فعلا نمیتونم سراغ این هنربیام، ولی لذت میبرم از تماشای کارتون،
  موفق باشید
  🌺🍃

  • سلام و عرض ادب
   ممنون از شما دوست عزیز که مطالب سایت خودتون رو با اشتیاق دنبال میکنید
   پیروز و سربلند باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *