جدیدترین مطالب

جالبترین اطلاعاتی که باید از خط ثلث بدانیم

خط ثلث یکی از اقلام مهم خوشنویسی در هنر ایرانی و اسلامی است. این خط برگرفته و منبعث از خط کوفی است.خط ثلث با ساختاری ایستا و موقر، بیشتر در تزئین کتاب‌ها و کتیبه‌ها به‌کار میرود. به هر حال این خط شباهت زیادی به خط نسخ دارد. با این تفاوت …

بیشتر بخوانید »

برترین اصول و قواعد خوش نویسی از پایه

قواعد خوش نویسی

اصول قواعد خوش نویسی قواعدی است که در اغلب خطوط رایج در خوش نویسی اسلامی  به ویژه درخطوط شش گانه و خط نستعلیق به‌کار برده می‌شود. پایهٔ خطوط را بر سطح و دور نهادند ،یعنی میزان خطوط یا حرکات مستقیم یا منحنی. ابن مقله با مهندسی کردن ابعاد حروف و …

بیشتر بخوانید »

خط غبار چیست ؟ تاریخچه این خط و بررسی خط غبار

خط غبار چیست؟ بررسی ویژگی های این خط و تاریخچه این خط

خط غبار، خطی بسیار ریز می باشد که برای نوشتن یادداشت های بسیار ریزی که توسط کبوترهای نامه رسان در گذشته مورد استفاده قرار میگرفت. پس از مدتی از خط غبار برای قرآن های کوچک مورد استفاده قرارگرفت.این قلم را (قلم الجناح) نیز میگویند.این خط از خط رقاع مشتق شده …

بیشتر بخوانید »